Διαχείριση προγραμμάτων παροχών

Είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης προγραμμάτων παροχών στον κόσμο. Επιπλέον, είμαστε ο κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης προγραμμάτων Καθορισμένων Εισφορών — ο μοναδικός μεγάλος πάροχος τέτοιων υπηρεσιών που δε σχετίζεται με εταιρίες παροχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές και σας δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση του κόστους του συνολικού σχεδιασμού, προστασία από συγκρούσεις συμφερόντων και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανοποίηση των οικονομικών σας υποχρεώσεων.

Ποτέ ξανά ο κόσμος των συντάξεων δεν είχε μεγαλύτερη σημασία αλλά και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Η αυξανόμενη πρόκληση για τους εργοδότες και τους υπευθύνους συνταξιοδοτικών σχημάτων είναι η διασφάλιση της καταλληλότητας των προγραμμάτων, όπως επίσης και της ανταγωνιστικότητάς και της αποδοτικότητάς τους για το διαχειριστή τους. Η διαχείριση των συντάξεων αναπτύσσεται τόσο γρήγορα που είναι δύσκολο να προλαβαίνει κανείς τις εξελίξεις. Στην Aon διαθέτουμε σημαντική εμπειρία από τη δουλειά μας με τους πελάτες έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές και τεχνολογίες.

Η Aon προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Η τεχνολογία μας, η βαθιά τεχνική μας κατάρτιση και η εστίαση στην ποιότητα συνδυάζονται για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και τη μεγιστοποίηση της αξίας για εργαζομένους και εργοδότες. Οι υπηρεσίες διαχείρισης αφορούν σε όλους τους τύπους συνταξιοδοτικών σχημάτων, από την καθορισμένη παροχή και την καθορισμένη εισφορά με τον τελειότερο σχεδιασμό. 

Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Διατήρηση Αρχείων
  • Υπολογισμό Παροχών
  • Επικοινωνία μεταξύ των μελών
  • Internet self-service
  • Διοικητική Πληροφόρηση
  • Πληροφόρηση Τρίτων (εποπτικές αρχές κτλ.)
  • Μισθοδοσία
  • Χειρισμούς Τραπεζικών Λογαριασμών
  • Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Διαχείριση Συντάξεων

Πλατφόρμα διαχείρισης Your Benefits Resources™

Εάν είστε ήδη μέλος ενός από τα Ταμεία που διαχειριζόμαστε, μπορείτε να έχετε online πρόσβαση σε πληροφορίες του Ταμείου και του ατομικού σας λογαριασμού με την είσοδό σας στην Πλατφόρμα Διαχείρισης YBR™.

ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών